Adviseur grond en vastgoed

Gemeente Schouwen-Duiveland
Periode: 2015-2017

De gemeente Schouwen-Duiveland had in 2015 gebrek aan deskundige capaciteit op het ontwikkelingsbedrijf. Er was behoefte aan een adviseur die meerdere disciplines met elkaar kan verbinden. De voorliggende dossiers zijn onder andere hoe om te gaan met leegkomende (school)gebouwen, wat te doen met het gemeentelijk bestand aan rijksmonumenten, stimulering van de uitgifte van nieuwbouwkavels en herijking van het grondbeleid, nadat de rekenkamercommissie hier in de zomer van 2016 een advies over heeft uitgebracht.