Projectleider Bouwproject 'De Zaete' Yerseke

Gemeente Reimerswaal
Periode: 2011-2013

De gemeenteraad van Reimerswaal had in 2010 een ontwikkelingsvisie voor Yerseke vastgesteld. Een belangrijk element daarvan was bouw van appartementen op de plek van het buitendijks gelegen dorpshuis 'De Zaete', tussen de internationaal bekende oesterputten en de schaal- en schelpdierverwerkende bedrijven. Arnold werd in het voorjaar van 2011 aangetrokken als projectleider. In december 2011 werd de grondverkoop- annex anterieure overeenkomst met de projectontwikkelaar ondertekend. Daarop volgde de vraag om te zorgen voor een passend bestemmingsplan. De procedure is in de lente van 2012 gestart en eind september 2012 stelde de raad het bestemmingsplan vast. Door goed samenspel met de ontwikkelaar werd er geen enkele zienswijze ingediend. Omdat ook de economische crisis niet aan dit project voorbij ging, heeft Arnold vervolgens geadviseerd bij de wijziging van de anterieure overeenkomst en het bestemmingsplan. Eind 2013 droeg hij de rol van projectleider intern over. Maar ook daarna adviseerde hij, tot medio 2017, op verzoek van de gemeente Reimerswaal waar en wanneer nodig over grondkwesties, planologische aspecten en onderhandelingen met de ontwikkelaar. Wat betreft het project: in 2014 startte de bouw, twee van de drie appartementencomplexen zijn intussen bewoond. De bouw van het derde blok is gestart. Interesse in het project? Zie De Zaete