Adviseur grond en vastgoed

Gemeente Schouwen-Duiveland
Periode: 2015-2018

De gemeente Schouwen-Duiveland had in 2015 capaciteitsgebrek op het ontwikkelingsbedrijf. Er was behoefte aan een adviseur die meerdere disciplines met elkaar kan verbinden. De vragen? Hoe om te gaan met leegkomende (school)gebouwen? Wat te doen met rijksmonumenten in gemeentelijk eigendom? Stimulering uitgifte nieuwbouwkavels. Maar ook, herijking van het grondbeleid, rekening houdend met het advies van de rekenkamercommissie uit de zomer van 2016.