Kernplan voor Giessenburg

Gemeente Giessenlanden
Periode: 2014 - 2015

Een kernplan voor Giessenburg, dat was de opdracht in juli 2014. Arnold is ingehuurd als projectleider voor een kernplan in Giessenburg, de grootste kern van de gemeente Giessenlanden.


Het proces is samen met de gemeente en de dorpsraad Giessenburg opgepakt. In 2014 heeft Arnold gesproken met heel veel partijen als verenigingen, kerken, stichtingen en een enkele particuliere investeerder. Vanaf januari 2015 is de bestuurlijke besluitvorming voorbereid, waaronder presentaties aan het college en de gemeenteraad, maar ook openbare informatiebijeenkomsten. 

Het resultaat is een breed gedragen kernplan met een thematische uitvoeringsagenda. De gemeenteraad heeft het kernplan op 23 april 2015 unaniem vastgesteld. Daarmee was de klus geklaard, de dorpsraad Giessenburg en de gemeente Giessenlanden werken het plan verder uit. Eén thema is direct na de vaststelling opgepakt, namelijk de ontwikkeling van een activiteitenzone aan de Kerkweg.