Projectleider Veelzijdig Veere

Gemeente Veere
Periode: 2012 - 2015

In 2012 diende de gemeente Veere een aanvraag in voor bijna een miljoen euro aan Europese subsidie voor een project in de historische stad Veere. Arnold werd aangetrokken als projectleider. Hij verzorgde de aanvraag voor het project 'Veelzijdig Veere' en richtte een project- en stuurgroep in. Als spin in het web hield hij 'de ballen in de lucht'. Herinrichting van de Kaai, restauratie van het Middeleeuwse stadhuis en de oude zeemuren, en plannen voor bebouwing op het Oranjeplein waren de belangrijkste elementen uit dit letterlijk veelzijdige project. Voor het Oranjeplein is samen met een multidisciplinaire klankbordgroep (stadsraad, ondernemersvereniging, (culturele) stichting Veere en een aantal direct aanwonenden) een ambitieus beeldkwaliteitplan opgesteld. Arnold verzorgde het secretariaat , voorzitter was een oud-burgemeester met Veerse roots, toenmalig kamerheer van de Koning mr. J. Asselbergs. In oktober 2015 is het beeldkwaliteitplan vastgesteld door de gemeenteraad. Daarmee was de klus geklaard. De gemeente werkt op basis van het beeldkwaliteitplan aan herziening van het bestemmingsplan. Interesse in het project? Zie Veelzijdig Veere